Leerhuis Diaconaat

Een initiatief van het diaconaal Platform Zwolle

Het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ) organiseert in het najaar vier leerhuisavonden over diaconaat. Met als hoofdthema het doen van barmhartigheid en gerechtigheid vanuit en door kerken ten behoeve van hen die in materiële en/of sociaal-maatschappelijke nood verkeren.

Het diaconaal platform is een samenwerking van kerken die zich richt op de sociale problematiek in de stad Zwolle. Daartoe onderhoud het DPZ contacten met alle aangesloten kerken (50), meerdere sociaal werkende vrijwilligers organisaties en de gemeente Zwolle. Daarom wil het DPZ vorm geven aan de toerusting van diaconale medewerkers en diaconaal geïnteresseerden van alle christelijk gezinde kerken. Het DPZ heeft daarvoor een korte opleiding ontwikkeld in samenwerking met een aantal docenten. De leerhuisavonden van deze opleiding gaan over de vraag wat

diaconaat precies inhoudt, over het sociale domein, sociale zekerheid in Zwolle, de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de participatiesamenleving.

Het Diaconaal Leerhuis Zwolle heeft een oecumenisch karakter. Iedereen in Zwolle die het

diaconaat van de kerk een warm hart toedraagt, is welkom bij deze leerhuisavonden.

Wanneer en waar?

De leerhuisavonden worden gehouden op vier dinsdagavonden in het najaar van 2023, van 19.30 tot 21.30 uur:

• 3 oktober in de Jozefkerk, 17 oktober in de Sionskerk, 31 oktober bij de VEZ aan de Rieteweg.

• 14 november bij een sociaal ondersteunende organisatie.

• 28 november is een reservedatum

Voor wie?

Allen die in het diaconale werk gebied Zwolle actief zijn en verder alle diaconaal en sociaal geïnteresseerden.

Door wie?

• Drs. Wiebe Feenstra, adviseur/coach Stichting Community Builders

• Dr. Peter van de Kamp, emeritus docent praktische theologie TU Kampen/Utrecht

• Wim van Ree, diaconaal consulent Protestantse Gemeente Zwolle

• Fokke van Dalen, permanent diaken, voorzitter DPZ en Rooms Katholiek

• Drs. Derk-Jan Poel, integraal adviseur diaconaat

Kosten?

De kosten voor deelname zijn € 25,- voor de vier lesavonden. Hiervoor kun je desgewenst contact opnemen met je diaconie. Die vergoedt in bepaalde gevallen dergelijke kosten.

Mocht je dit bedrag je niet kunnen permitteren, dan ben je toch hartelijk welkom. Neem dan even contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Aanmelding?

‘Ben je geïnteresseerd?

Je kunt je aanmelden bij de secretaris van het Diaconaal Platform, te bereiken op het e-mailadres consulent@diaconiezwolle.nl.

Vermeld daarbij je telefoonnummer, welke avonden je denkt deel te nemen en de kerkelijke gemeente waarvan je lid bent’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *