Op Bedevaart

Een bedevaart of pelgrimage is een reis naar een oord die een bijzondere betekenis heeft binnen een religie. Het kan zijn dat de plaats verbonden is met de stichter of een heilige van een religie. Vaak is het een plaats van een openbaring, een verlichting of een religieus boven natuurlijk wonder zijn. Degene die op bedevaart gaat, wordt pelgrim of bedevaartganger genoemd.

Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om over een hogere waarheid te ervaren, God of over het leven na te denken; om het Heilige te “ervaren”, om een gunst (bv. genezing) te gaan vragen; respect te betuigen; om inspiratie te verkrijgen; om tot bezinning te komen of zelfs boete te doen voor misstappen (zonden); om een poosje afstand te nemen van een hectisch dagelijks bestaan; om ‘de ervaring’; ‘om er geweest te zijn’; of om andere mensen te ontmoeten.

Op bedevaart gaan wordt heilzaam geacht en ervaren. Veelal worden de reizen op enigerlei wijze door instanties ondersteund wegens het heilzame karakter.

Een mooi landelijk overzicht van bedevaartplaatsen in Nederland vindt u op de website van “Bedevaarten in Nederland”. U vindt daar per plaats de onderwerpen en achtergronden.

Vereringsplek, langs het Pieterpad in de Achterhoek. Zomaar een moment om even stil te staan.