Hasselt (NL)

De Heilige Stephanuskerk staat sinds 1355 bekend als de Heilige Stede. De tegenwoordige processie en de viering zetten een oude middeleeuwse traditie voort. Hasselt was tot ver in de omtrek bekend als één van de oudste bedevaartplaatsen in Nederland. Bij de Heilige Stede in Hasselt konden gelovigen éénmaal per jaar een aflaat krijgen. Dit fenomeen stond in de volksmond bekend als de Hasselter Aflaat. De oorsprong van deze traditie is niet bekend. Populair werd de verklaring van de Hasselter pastoor Van Groeningen. “Een dronken Friese kampvechter zou op zekere dag in 1218 met een bierkan een kelk met hosties uit de handen van een priester hebben geslagen. Als boetedoening moest volgens de legende op de plek van het incident een kerk worden gebouwd”.

St. Stefanuskerk interieur
Foto: Fm

Een nieuwe kapel

In 1898 werd de huidige kerk gerealiseerd op de oorspronkelijke middeleeuwse plek.Dat lukte uiteindelijk in 1898 toen paus Leo XIII toestemming verleende voor een hernieuwde aflaat bij een bedevaart naar de Heilige Stede.
De belangstelling voor de jaarlijkse viering verdween in de jaren zestig van de 20ste eeuw, maar neemt tegenwoordig weer toe, zodat de viering in bescheiden vorm is hervat, als vanouds op de 2de zondag na Pinksteren. De processieviering wordt gehouden bij het buitenaltaar in de tuin, gevolgd door een processie die in de kerk eindigt. Tijdens de wandeling zingen de deelnemers het lied dat de bedevaartgangers ook in de Middeleeuwen al zongen.

2017 Sacramentsdag. Pastoor Hans Boogers en het voltallig pastoraal team op de achtergrond in de tuinkapel bij de st. Stephanuskerk.
Foto: Lia Smidt
Processie
Foto: Lia Smidt