Foto impressie

Liturgisch handelen van de rk diaken.

februari 2021 Uitstelling en zegening met het allerheiligste in de Basiliek OLV ten hemelopneming Zwolle. Foto van af livestream Kerkdienst gemist.
2019 Carnaval woord- en gebedsviering. Presentatie van het vorstendom Zwolle. Foto: Hans Platje
2018 Bediening van de kelk met Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom. Geheel links vicaris priester drs. J.M. Scholten en geheel rechts priester assistent Th.L.M.M. van der Sman
Foto: Lia Smit
2016 Voorbereiding op de Eucharistie in de viering van de Sacramentsprocessie op de Ledige Stede te Hasselt
Foto: Lia Smit
2018 Voor de viering, diaken Fokke van Dalen en pastoraal werkster Evelien Reeuwijk. Kevelaer 2018
Foto: Koster Kevelaer
2014 Assistentie van Zijne Eminentie. W.J. Eijk in de viering van Maria ten Hemelopneming in de gelijknamige basiliek te Zwolle
Foto: Lia Smit
2018 Mariaprocessie, acolieten en misdienaars en diaken F.M. van Dalen
Foto: Lia Smit
2018 Mariaprocessie Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom, vicaris priester drs. J.M. Scholten en priester assistent Th.L.M.M. van der Sman
Foto: Lia Smit
2014, Diaken Fokke van Dalen verkondiging van het woord
Foto: Lia Smit