Help mee met de kerstpakkettenactie en schrijf je nu in!

We gaan er weer voor, samen met jou, in het weekend van 15 en 16 december! Inzamelen in de supermarkt, producten sorteren bij de voedselbank en kerstpakketten uitdelen aan sociale minima in Zwolle. DE kerstpakkettenactie van Zwolle gaat er weer voor, samen met jullie! Zo’n 2.800 huishoudens in Zwolle rekenen ook dit jaar weer op een feestelijk kerstpakket vol ingezamelde producten uit Zwolle. Deze jaarlijkse kerstactie, voor en door Zwollenaren, kan alleen maar bestaan dankzij jouw hulp!

De Kerstpakkettenactie Zwolle heeft zich als doel gesteld om dit jaar 2.800 mooie dozen te maken. Deze zijn voor bijvoorbeeld de Voedselbank en de daklozenopvang. Wist u dat we bij de actie maar liefst 700 vrijwilligers nodig hebben? Daar gaan we dit jaar weer voor! 

Wanneer kan je helpen?

Via het online inschrijfformulier op www.kerstzwolle.nl kan je jezelf – of als groep –eenvoudig inschrijven voor een klus op vrijdag 15 december, zaterdag 16 december, maandag 18 december of dinsdag 19 december.

Wat kan je doen?
Er zijn verschillende klussen om je op in te schrijven:

1) het inzamelen van boodschappen in een supermarkt

2) het coördineren van het inzamelen van de boodschappen bij supermarkten,

3) het vervoeren van de boodschappen van de winkel naar de voedselbank,

4) het sorteren van de boodschappen bij de voedselbank en

5) het inpakken van de kerstpakketten.

Geld geven mag ook
De webshop op www.kerstzwolle.nl is ook dit jaar weer in gebruik en er wordt al volop geshopt! Hier kan je een kerstpakket kopen of doneren. En hebt je geen tijd voor een vrijwilligersklus? Je kan natuurlijk ook geld doneren via onze website www.kerstzwolle.nl.

Bedankt!
Meer weten over de actie? Kijk op www.kerstzwolle.nl. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten voor updates en nieuwtjes. Help jij mee om ook deze kerst de sociale minima van Zwolle te verrassen met een goedgevuld kerstpakket? Alvast bedankt!

Leerhuis Diaconaat

Een initiatief van het diaconaal Platform Zwolle

Het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ) organiseert in het najaar vier leerhuisavonden over diaconaat. Met als hoofdthema het doen van barmhartigheid en gerechtigheid vanuit en door kerken ten behoeve van hen die in materiële en/of sociaal-maatschappelijke nood verkeren.

Het diaconaal platform is een samenwerking van kerken die zich richt op de sociale problematiek in de stad Zwolle. Daartoe onderhoud het DPZ contacten met alle aangesloten kerken (50), meerdere sociaal werkende vrijwilligers organisaties en de gemeente Zwolle. Daarom wil het DPZ vorm geven aan de toerusting van diaconale medewerkers en diaconaal geïnteresseerden van alle christelijk gezinde kerken. Het DPZ heeft daarvoor een korte opleiding ontwikkeld in samenwerking met een aantal docenten. De leerhuisavonden van deze opleiding gaan over de vraag wat

diaconaat precies inhoudt, over het sociale domein, sociale zekerheid in Zwolle, de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de participatiesamenleving.

Het Diaconaal Leerhuis Zwolle heeft een oecumenisch karakter. Iedereen in Zwolle die het

diaconaat van de kerk een warm hart toedraagt, is welkom bij deze leerhuisavonden.

Wanneer en waar?

De leerhuisavonden worden gehouden op vier dinsdagavonden in het najaar van 2023, van 19.30 tot 21.30 uur:

• 3 oktober in de Jozefkerk, 17 oktober in de Sionskerk, 31 oktober bij de VEZ aan de Rieteweg.

• 14 november bij een sociaal ondersteunende organisatie.

• 28 november is een reservedatum

Voor wie?

Allen die in het diaconale werk gebied Zwolle actief zijn en verder alle diaconaal en sociaal geïnteresseerden.

Door wie?

• Drs. Wiebe Feenstra, adviseur/coach Stichting Community Builders

• Dr. Peter van de Kamp, emeritus docent praktische theologie TU Kampen/Utrecht

• Wim van Ree, diaconaal consulent Protestantse Gemeente Zwolle

• Fokke van Dalen, permanent diaken, voorzitter DPZ en Rooms Katholiek

• Drs. Derk-Jan Poel, integraal adviseur diaconaat

Kosten?

De kosten voor deelname zijn € 25,- voor de vier lesavonden. Hiervoor kun je desgewenst contact opnemen met je diaconie. Die vergoedt in bepaalde gevallen dergelijke kosten.

Mocht je dit bedrag je niet kunnen permitteren, dan ben je toch hartelijk welkom. Neem dan even contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Aanmelding?

‘Ben je geïnteresseerd?

Je kunt je aanmelden bij de secretaris van het Diaconaal Platform, te bereiken op het e-mailadres consulent@diaconiezwolle.nl.

Vermeld daarbij je telefoonnummer, welke avonden je denkt deel te nemen en de kerkelijke gemeente waarvan je lid bent’.

Zwolle deelt Warmte

Opstart Noodfonds

Met ‘Zwolle deelt warmte’ vragen we uw/jouw aandacht voor mensen die door de stijgende energiekosten niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. Het is een initiatief van de Commissie Gezamenlijke Kerken en het Diaconaal Platform Zwolle.

We zorgen voor financiële ondersteuning voor de mensen die dit het meeste nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan leefgeld voor een aantal dagen, zodat mensen boodschappen kunnen doen. Deze ondersteuning door de Commissie Gezamenlijke Kerken is voor de korte termijn, totdat er langdurige ondersteuning door een andere organisatie of de gemeente Zwolle geboden kan worden.

Noodfonds
De Commissie Gezamenlijke Kerken is een kerkelijk noodfonds van meerdere diaconieën van Zwolse kerken dat al sinds 1988 bijdragen verleent aan inwoners van Zwolle die niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. De Diaconie van de Protestantse Gemeente is de penvoerder. De PCI van de parochie Thomas a Kempis en het rectoraat St. Thomas van Aquino is één van de dragende partijen van de commissie.

Leefgeld

De bijdrage van het noodfonds is een opstart naar meer structurele hulp in de vorm van de Voedselbank of buurten voor een boodschap voor mensen onder de 130% minimum inkomen. Daarnaast is het eerste leefgeld bedoeld voor hen die boven de norm van 130% vallen totdat hier ook meer structurele hulp van bijvoorbeeld een Sociaal Wijkteam, Sociaal Raadslieden of SchuldHulpMaatje geboden kan worden. De gemeente Zwolle heeft toegezegd het leefgeld om de reden van noodhulp door energiekosten niet te korten op voorzieningen.

Help ook mee!
We vragen u/jou om een financiële bijdrage te leveren en zo deze hulpactie mogelijk te maken.

Dit kan via het rekeningnummer NL12 RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle, o.v.v. ‘Zwolle deelt warmte’.

Een aanvraagformulier voor noodhulp kan opgevraagd worden bij de secretaris van het Diaconaal Platform Zwolle via consulent@diaconiezwolle.nl

Diaken Fokke van Dalen

Voorzitter Diaconaal Platform Zwolle / adviseur voor de PCI

Vredeweek Zwolle

De Vredesweek gaat dit jaar over “Generatie Vrede staat op!” Daarom nodigen we kinderen uit om samen met kunstenares Jacomijn Schellevis verder te bouwen aan een Vredesengel. Op 17 september onthullen we de Vredesengel aan het begin van de Walk of Peace. Deze vredeswandeling is dit jaar in de wijk  Assendorp .

Activiteitenkalender buitenzijde – Activiteitenkalender binnenzijde

Dit is een initiatief van het Vredesplatform Zwolle www.vredesplatformzwolle.nl

Je kunt gewoon langs komen bij de activiteit.

INZAMELACTIE

ZWOLLE VOOR OEKRAÏNE

Eind februari werd de Facebookgroep ‘Hulp aan Oekraïne vanuit Zwolle’ opgericht. Al snel kreeg deze groep heel veel leden en stroomde de hulpvragen én de aanbiedingen om te helpen binnen. Sindsdien zijn een aantal mensen dag en nacht bezig om een organisatie op touw te zetten om al deze hulp te coördineren.
Hulp: vraag en aanbod
Vanuit de Oekraïne worden we rechtstreeks benaderd door mensen die een gastgezin zoeken. Door die contacten weten we ook aan welke goederen er in Oekraïne behoefte is. Maar we worden ook benaderd door partijen (zowel particulier als bedrijven) die voor ons naar de Oekraïne willen gaan om goederen te brengen. Zo gaan er deze week alleen al 6 vrachtwagens naar de Oekraïne en daarom zijn we dringend op zoek naar goederen.

Kijk op de Facebookpagina ‘Hulp aan Oekraïne vanuit Zwolle’ voor overige informatie en nieuws.

Zwolle voor Oekraïne werkt samen met diverse organisaties zoals Gemeente Zwolle, Stichting Present Zwolle, het Rode Kruis, Diaconaal Platform, Leger des Heils en Takecarebnb.

IJsselmuiden voor de vluchtelingen uit de Oekraïne

Mogelijk heeft u gezien dat er de laatste dagen sprake is van bedrijvigheid in en om de pastorie van IJsselmuiden. Deze bedrijvigheid dient een prachtig doel. Eind deze week hopen we een groep vluchtelingen uit Oekraïne op te kunnen vangen in de pastorie.
Daarvoor wordt zeer nauw samengewerkt met de gemeente Kampen, Hervormde Kerk de Hoeksteen, Vluchtelingenwerk en meerdere instanties die zich vrijwillig ontfermen over zaken die goed geregeld moeten worden, zodat we onze broeders en zusters uit Oekraïne veilig en fatsoenlijk op kunnen vangen.

De groepssamenstelling van de vluchtelingen is momenteel nog niet geheel bekend. Het zal voornamelijk gaan om kinderen en vrouwen. Het betreft mensen van een Oekraïense kerk, met wie de Hoeksteen al jarenlang in contact staat. Zij worden op dit moment opgehaald door vrijwilligers uit de Hoeksteen. Er is geregeld dat de groep na aankomst in IJsselmuiden permanente begeleiding krijgt door vrijwilligers en professionals.

Benodigde goederen worden geregeld, onder coördinatie van de Hoeksteen. De pastorie wordt in orde gemaakt onder coördinatie van de locatieraad van onze kerk. Het Rode Kruis is hierbij ook betrokken. Op dit moment zijn er voldoende helpende handen en zijn ook materiële zaken geregeld.
Mocht u iets willen bijdragen aan dit initiatief zijn wij u zeer dankbaar voor een donatie op het volgende rekeningnummer:

NL15RABO0159108012 t.n.v. Parochie Thomas a Kempis ovv Oekraïne.


Ook is kennis van zaken heel welkom. Wanneer u beroepsmatig ervaring heeft met vluchtelingenwerk of aanverwante zaken, neemt u dan alstublieft contact op.
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Gertjan van Wijngaarden (voorzitter locatieraad IJsselmuiden)
Thomas.a.kempis.ijsselmuiden@gmail.com
06-81231491

Oecumenische gebedsviering

In de week van gebed wordt op vrijdag 21 januari vanuit de Basiliek OLV te Zwolle een oecumenische gebedsviering verzorgd door diaken Fokke van Dalen (parochie Thomas a Kempis) met medewerking van Wiebe Feenstra (Christelijk Gereformeerde Kerk Zwolle). Het geheel wordt ondersteund door het Podium van Kerken en het Diaconaal Platform Zwolle. U kunt meebidden vanaf even voor zeven uur ’s avonds via de streaming O.L.V. Basiliek Zwolle – Kerkdienstgemist.nl Wij vinden het heel fijn als u met ons mee bid.