St. Clemens Steenwijk

De R.K. kerk Sint Clemens is in de jaren 1882-1883 gebouwd naar een ontwerp van Alfred Tepe, destijds één van de bekendste in de stijl van de neo-gotiek bouwende Nederlandse bouwmeesters. De op 14 juni 1883 geconsacreerde kerk verving de in 1802 aan de Markt gebouwde en in 1882 afgebroken schuurkerk. Links naast de kerk stond tot in de jaren ’70 een bijbehorende pastorie.

St. Clemens Steenwijk
Foto: Fm
Mariakapel
Foto: Fm
Impressie van het neogotische interieur
Foto: Fm