Kapel van de RK Begraafplaats Zwolle

De huidige kapel, gebouwd op de fundamenten van een eerdere en oudere kapel, dateert van 1882.
De kapel is eind 20e eeuw in twee fasen gerestaureerd. De eerste fase begin jaren negentig omvatte voornamelijk het dak, de torens, hemelwaterafvoeren en de riolering. later werd het interieur in oude luister hersteld.
De kapel werd hierdoor voor verder verval behoed en is regelmatig in gebruik.

Interieur Kapel
Foto: Fm
Zwolle, rk kerkhof
Foto: Lia Smidt