INZAMELACTIE

ZWOLLE VOOR OEKRAÏNE

Eind februari werd de Facebookgroep ‘Hulp aan Oekraïne vanuit Zwolle’ opgericht. Al snel kreeg deze groep heel veel leden en stroomde de hulpvragen én de aanbiedingen om te helpen binnen. Sindsdien zijn een aantal mensen dag en nacht bezig om een organisatie op touw te zetten om al deze hulp te coördineren.
Hulp: vraag en aanbod
Vanuit de Oekraïne worden we rechtstreeks benaderd door mensen die een gastgezin zoeken. Door die contacten weten we ook aan welke goederen er in Oekraïne behoefte is. Maar we worden ook benaderd door partijen (zowel particulier als bedrijven) die voor ons naar de Oekraïne willen gaan om goederen te brengen. Zo gaan er deze week alleen al 6 vrachtwagens naar de Oekraïne en daarom zijn we dringend op zoek naar goederen.

Kijk op de Facebookpagina ‘Hulp aan Oekraïne vanuit Zwolle’ voor overige informatie en nieuws.

Zwolle voor Oekraïne werkt samen met diverse organisaties zoals Gemeente Zwolle, Stichting Present Zwolle, het Rode Kruis, Diaconaal Platform, Leger des Heils en Takecarebnb.

IJsselmuiden voor de vluchtelingen uit de Oekraïne

Mogelijk heeft u gezien dat er de laatste dagen sprake is van bedrijvigheid in en om de pastorie van IJsselmuiden. Deze bedrijvigheid dient een prachtig doel. Eind deze week hopen we een groep vluchtelingen uit Oekraïne op te kunnen vangen in de pastorie.
Daarvoor wordt zeer nauw samengewerkt met de gemeente Kampen, Hervormde Kerk de Hoeksteen, Vluchtelingenwerk en meerdere instanties die zich vrijwillig ontfermen over zaken die goed geregeld moeten worden, zodat we onze broeders en zusters uit Oekraïne veilig en fatsoenlijk op kunnen vangen.

De groepssamenstelling van de vluchtelingen is momenteel nog niet geheel bekend. Het zal voornamelijk gaan om kinderen en vrouwen. Het betreft mensen van een Oekraïense kerk, met wie de Hoeksteen al jarenlang in contact staat. Zij worden op dit moment opgehaald door vrijwilligers uit de Hoeksteen. Er is geregeld dat de groep na aankomst in IJsselmuiden permanente begeleiding krijgt door vrijwilligers en professionals.

Benodigde goederen worden geregeld, onder coördinatie van de Hoeksteen. De pastorie wordt in orde gemaakt onder coördinatie van de locatieraad van onze kerk. Het Rode Kruis is hierbij ook betrokken. Op dit moment zijn er voldoende helpende handen en zijn ook materiële zaken geregeld.
Mocht u iets willen bijdragen aan dit initiatief zijn wij u zeer dankbaar voor een donatie op het volgende rekeningnummer:

NL15RABO0159108012 t.n.v. Parochie Thomas a Kempis ovv Oekraïne.


Ook is kennis van zaken heel welkom. Wanneer u beroepsmatig ervaring heeft met vluchtelingenwerk of aanverwante zaken, neemt u dan alstublieft contact op.
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Gertjan van Wijngaarden (voorzitter locatieraad IJsselmuiden)
Thomas.a.kempis.ijsselmuiden@gmail.com
06-81231491