Kevelaer (D)

Bedevaartsplaats vlak bij Venlo over de grens.

De marskramer Hendrick Busman (1607-1649) zou van de Maagd tot driemaal toe de opdracht hebben gekregen een kapelletje voor haar te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor op 1 juni 1642 toen hij op het kruispunt van de weg Gelre naar Kleef in de Kevelaerer Heide bij het aldaar opgestelde kruis stond, waar hij bij herhaling de opdracht kreeg. Algauw kwamen er pelgrims en werden er genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk, tijdens een synode in Venl, gehouden in het klooster ter Weide.
In 1645-47 werd een bedevaartkerk gebouwd, de huidige Kaarsenkapel. In 1654 werd om de bidzuil een barokke koepelkapel gebouwd, de genadekapel. De grote kerk verrees in de 19e eeuw en werd in 1923 tot basiliek verheven.

Genadekapel
Foto: Fm
Interieur Genadekapel
Foto: Fm
Interieur Kaarsenkapel
Foto: Fm
Aanzicht basiliek
Foto: Fm
Interieur Basiliek
Foto: Fm