Abdij van Egmond

In de eerste helft van de 8e eeuw komt Sint Adelbert ,een van de Metgezellen van de Heilige Willibrord, als zielzorger in deze regio aan. De overlevering verhaalt ons dat deze Adelbert een Engelse koningszoon was die afstand deed van al zijn rechten en als missionaris de oversteek waagt. Hij wordt na zijn dood begraven in de kleine kapel die hij gesticht heeft. deze kerk groiet in de middeleuwen uit tot een groot klooster met vele bezittingen. In de 80 jarige oorlog wordt het geheel door brand en reformatie vernietigd. In 1933 wordt er vanuit de Abdij van Oosterhout een begin gemaakt met de herbouw van de Regale Abdij van Egmond. In 1935 komen de eerste broeders en paters aan vanuit Oosterhout en na een stilte van eeuwen is er opnieuw sprake van monastiek leven in Egmond. De jaren 50 zijn een tijd van bouwen en groei. Het grote huis en de kerk worden gebouwd en de gemeenschap groeit uit tot ruim 40 personen.

Interieur van de abdijkerk
Foto: Fm 2019
Abdijarchitectuur
Foto: Fm
De Abdij in middeleeuwse welstand
Foto: Fm
Kloostergang
Foto: Fm