Pinksteren

Wijsheid: 1Kon3,12 - Daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest vol wijsheid en inzicht: zoals gij zal er voor u niemand geweest zijn, en na u zal er niemand opstaan zoals gij.

Inzicht: 1Kon3,11 - Omdat ge juist dit gevraagd hebt en geen lang leven hebt gevraagd en ook geen rijkdom of de dood van uw vijanden, maar alleen inzicht, om recht te kunnen spreken

Raad: Spreuken12,15 - De dwaas houdt zijn eigen weg voor recht, maar de wijze luistert naar raad.
 
Sterkte: Psalmen 28,7a - De Heer is mijn sterkte, mijn schild,
op Hem is mijn diepste vertrouwen.
  
Kennis: Spreuken 8,10 - Aanvaardt mijn onderricht, liever dan zilver en verkiest mijn kennis boven uitgelezen goud;

Vroomheid: Wijsheden van jezus Sirach 49,3 - Hij richtte zijn hart op de Heer en in de dagen van zonde beoefende hij de vroomheid.

Ontzag: Klaagliederen 4,16b - Geen ontzag is er meer voor de priesters, geen erbarmen met ouden van dagen.