Lourdes (F)

In 1858 verklaarde Bernadette Soubirous, toen een 14-jarig meisje, tussen 11 februari en 16 juli van dat jaar verschillende verschijningen te hebben gezien van “een witte dame” in de buiten het dorp liggende grot van Massabielle. Achttien verschijningen die niet lang daarna door kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders werden beschouwd als die van de heilige Maagd Maria. Pas op 25 maart bij de 16e verschijning onthulde “Aquero” (zo noemde zij de verschijning) haar naam (in het plaatselijk dialect): “ik ben de Onbevlekte ontvangenis”.
Sinds die tijd heeft deze plaats tal van wonderen bekend en is het een bedevaartplek van wereld wijde faam en wordt door miljoenen bezocht.

2005 De grot van Massabielle
Foto: Fm
2008 De Basiliek van Lourdes met daaronder de grot aan de rivier de Gave
Foto: Fm
2008 Impressie van de lichtprocessie
Foto: Fm