Liturgie

Informatie over het handelen van de diaken in de katholieke kerk.

Banner van het jaar van de Eucharistie, Schildering Rembrandt van Rijn De Emmaüsgangers