Kruisweg

1e Statie – Onrecht,
Jezus wordt ter dood veroordeeld

Wij aanbidden U, Christus, en loven U
Omdat Gij door het kruis de wereld verlost hebt van zijn zonden

Pilatus vroeg aan het volk: “Wat zal ik doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?” Zij riepen allen: “Aan het kruis met Hem!” Toen Pilatus zag dat hij niets verder kwam, liet hij Jezus geselen en gaf hem over om gekruisigd te worden.” (Mat. 27)

Ontferm U over ons
Wees ons zondaars genadig

2e Statie – Onschuldig,
Jezus neemt het kruis op

Wij aanbidden U, Christus, en loven U
Omdat Gij door het kruis de wereld verlost hebt van zijn zonden

“Ze namen Jezus dan en voerden hem weg; zelf zijn kruis dragend trok hij buiten naar de Calvarieberg, in het Hebreeuws Golgotha.”(Joh. 19)

Ontferm U over ons
Wees ons zondaars genadig

3e Statie – Geslagen,
Jezus valt voor de eerste maal

Wij aanbidden U, Christus, en loven U
Omdat Gij door het kruis de wereld verlost hebt van zijn zonden

Er staat geschreven: “Hij is veracht en door mensen verstoten, Man van smarten en lijden bezocht: Hij ziet er uit als een melaatse, geslagen, vernederd.”(Jes 53)

Ontferm U over ons
Wees ons zondaars genadig

4e Statie – Bemoediging,
Jezus ontmoet Zijn moeder

Wij aanbidden U, Christus, en loven U
Omdat Gij door het kruis de wereld verlost hebt van zijn zonden

Een moeder ontmoet haar lijdende Zoon. Zij denkt aan de woorden van de oude Simeon: Dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken van tegenspraak; en een zwaard zal ook uw eigen ziel doorboren.”(Luc. 2)

Ontferm U over ons
Wees ons zondaars genadig

5e Statie – Meedragen,
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen

Wij aanbidden U, Christus, en loven U
Omdat Gij door het kruis de wereld verlost hebt van zijn zonden

“Zij dwongen een voorbijganger die van het veld kwam, Simon van Cyrene, om het kruis van Jezus te dragen.” (Luc. 23)

Ontferm U over ons
Wees ons zondaars genadig

6e Statie – Medelijden,
Veronica draagt het aanschijn van Jezus

Wij aanbidden U, Christus, en loven U
Omdat Gij door het kruis de wereld verlost hebt van zijn zonden

Jezus ontmoette Veronica, zij depte Zijn gezicht in een teken van barmhartigheid. Zo toont Veronica ons de waarachtige beeltenis waartoe wij geroepen zijn om beeld en gelijkenis van God te zijn. Om zijn liefde te zijn.

Ontferm U over ons
Wees ons zondaars genadig

7e Statie – Zwakte,
Jezus valt voor de tweede maal

Wij aanbidden U, Christus, en loven U
Omdat Gij door het kruis de wereld verlost hebt van zijn zonden

Er staat geschreven: “Hij draagt onze kwalen en torst onze smarten. Maar wij beschouwen Hem als een melaatse, geslagen , vernederd door God.” (Jes. 53)

Ontferm U over ons
Wees ons zondaars genadig

8e Statie- Wijzelf,
Jezus ontmoet de wenende vrouwen

Wij aanbidden U, Christus, en loven U
Omdat Gij door het kruis de wereld verlost hebt van zijn zonden

Een grote volksmenigte volgde Hem; ook vele vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden. Maar Jezus keerde zich om naar hen en sprak: “Dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en uw kinderen. Want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan gebeuren met het dorre?” (Luc. 23)

Ontferm U over ons
Wees ons zondaars genadig

9e Statie – Aards,
Jezus valt voor de derde maal.

Wij aanbidden U, Christus, en loven U
Omdat Gij door het kruis de wereld verlost hebt van zijn zonden

Er staat geschreven: “In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Hij onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen aan God, die Hem uit de dood kon redden.” (Hebr. 5)

Ontferm U over ons
Wees ons zondaars genadig

10e Statie – Onteerd, Jezus wordt ontdaan van zijn kleding

Wij aanbidden U, Christus, en loven U
Omdat Gij door het kruis de wereld verlost hebt van zijn zonden

“Wie zich vernedert, zal verheven worden”, heeft Jezus gezegd. (Mat 23, 12)

Ontferm U over ons
Wees ons zondaars genadig

11e Statie – Pijn,
Jezus wordt aan het kruis genageld,

Wij aanbidden U, Christus, en loven U
Omdat Gij door het kruis de wereld verlost hebt van zijn zonden

“Het was het negende uur toen zij Hem kruisigden. Met Hem kruisigden ze twee rovers, één aan Zijn rechterhand en één aan zijn linker…..”. (Marc. 15)

Ontferm U over ons
Wees ons zondaars genadig

12e Statie – Overgave,
Jezus sterft aan het kruis

Wij aanbidden U, Christus, en loven U
Omdat Gij door het kruis de wereld verlost hebt van zijn zonden

“Jezus riep met luide stem: “Vader in Uw handen beveel ik Mijn geest”. Na deze woorden boog Hij het hoofd en gaf de geest.”(Luc 23)
“Het is volbracht.”(Joh 19, 28)

Ontferm U over ons
Wees ons zondaars genadig

13e Statie – Verdriet, Jezus wordt van het kruis gehaald

Wij aanbidden U, Christus, en loven U
Omdat Gij door het kruis de wereld verlost hebt van zijn zonden

In de armen van Zijn Moeder hebben ze het levenloze lichaam van de Zoon gelegd.

Ontferm U over ons
Wees ons zondaars genadig

14e Statie – Graankorrel,
Jezus wordt in het graf gelegd

Wij aanbidden U, Christus, en loven U
Omdat Gij door het kruis de wereld verlost hebt van zijn zonden

“Waarachtig, Ik verzeker jullie: als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten voort.” (Joh 12, 24)

Ontferm U over ons
Wees ons zondaars genadig

15e Statie – Opstanding,
Christus is verrezen tot verlossing van alle mensen.

Wij aanbidden U, Christus, en loven U
Omdat Gij door het kruis de wereld verlost hebt van zijn zonden

“Eenmaal met hen aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden Hem.” (Luc.24, 30-31`)

Ontferm U over ons
Wees ons zondaars genadig

Geinspireerd op “De weg van alle zaad’. De kruisweg van Kevelaer (D)
Fotografie statie 1 t/m 14: diaken A. van Boven. De kruisweg van Lourdes (F)
Statie 15: Deel van een drieluik Ruud Bartlema i.b.v. Zrs Trappistinnen Oosterbeek