Kerst

Wat we zien en ervaren in de priode met kerst kun je niet onlosmakelijk van het geboorteverhaal zien. Dat geld niet alleen voor de alom bekende kerstboom en kerstkrans en kerststal maar zeker voor de kerststal. Deze pagina kan je daar meer informatie over geven.

De kerststal

Hoe verschillend onze kerststallen ook zijn, in wezen is de voorstelling steeds eender en heeft het tafereel ons veel te vertellen.
De H.Fanciscus van Assisi bracht in een beeldend tafereel naar voren wat eerder bekend was als fresco’s uit de derde en vierde eeuw en meditaties van de H. Bernardus van Clairvaux.

De knielende herder , tafereel uit het diorama van de Katharinakathedraal Utrecht

De symboliek achter de kerststal
De stal: De stal of de grot is een westerlijke verbeelding van de omgeving van Bethlehem. In de schrift Lc.2,7 wordt enkel gesproken dat er geen plaats was in de herberg. deze plaats heeft de symboliek van duisternis waarin het licht wordt geboren. Ook zien we wel een ruïne als verwijzing naar de afstamming van het huis van David.
Het kind: centraal in het licht opgesteld, als het licht met de belofte van vrede zelf.
De os en de ezel: Zij worden niet in het geboorteverhaal vernoemd doch zijn de verwijzing van Jesaja 1,3 naar de os die zijn eigenaar kent en de ezel zijn kribbe, doch Israël weet van niets. Zij verwijzen naar Christus zelf en staan symbool voor alle volgelingen van Christus.
Maria en Jozef: Maria is geknield in tedere nabijheid en aanraking. Jozef staat er meer beschouwend bij en ook meer op de achtergrond. Jozef heeft vaak een staf of lantaarn bij zich als verwijzing naar Gods bedoeling met Maria en dit Christus kind.
Herders: Christus komt eerst voor het eigen volk van God, de joden. De knielende herder aanbiddend, die daarmee het volk uit de toenmalige laagste klasse verbind aan de toekomstige opdracht van Christus zelf.
Wijzen: Psalm 72: De vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen Hem geschenken brengen, de koningen van Sjeba en Seba, zij dragen hun schatting hem aan: alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn Hem onderhorig.
Wij kennen ze als:
Melchior de blanke vertegenwoordigd Europa
Balthazar de gebronste vertegenwoordigd Azie
Caspar de gekleurde vertegenwoordigd Afrika
Moderne suggestie: een Indiaan om Amerika te vertegenwoordigen en een Aboriginal voor Australie.
Goud: symbool voor het koningschap van Christus
Wierrook: symbool van het Goddelijke van Christus
Mirre: symbool voor christus als mens en zijn sterfelijkheid
Engel: de verkondiger en eerbrenger Gloria in excelcis Deo (Eer aan God in den hoge)

Verkorte tekst n.a.v. de verhandeling (2015) van Mgr. drs. H.W. Woorts, bisschoppelijk vicaris voor de liturgie in het aartsbisdom Utrecht.

Onderliggen de symboliek van kerstboom en kerstkrans.