Het Woord

Woord en Spiritualiteit

De moderne geseculariseerde wereld wordt bepaald door rationeel denken en technisch vernuft, wat een enorme ontwikkeling op maatschappelijk terrein met zich mee heeft gebracht. Binnen dat rationele denken zoeken we meer en meer wetenschappelijke bewijzen om onze oorsprong en ons zijn te verklaren . Tegelijkertijd verliezen we daarbij steeds meer ons sociale gevoel, ons inzicht in morele standaarden, onze gemeenschapszin en door de vele beïnvloeding om ons heen onze eigen identiteit (Layendecker).
Vanuit ons christen zijn dienen we de voortdurende opdracht te volgen om Zijn liefde uit te dragen. Het aanvaarden van de liefde van Christus en het uitdragen daarvan brengt ons naar een onuitputtelijke bron van levenskracht. Een krachtbron van geloof, hoop en liefde. Daarmee krijgen we zicht op de betekenis die het woord uitdraagt en als zodanig voeding wordt voor ons geestelijk zijn. Deze beleving van het woord oefent invloed uit op ons handelen en op onze plaats in de maatschappij en drukken we uit in onze spirituele beleving.

Dat vraagt een omschrijving van het begrip spiritualiteit.
Spiritualiteit is het regelmatige geestelijke contact waarin de relatie met God centraal staat. Door deze relatie ondervind je een veranderingsproces. Een veranderingsproces dat ingebracht wordt onder de inspiratie van de boodschap van Jezus van Nazareth die als gestalte van de Geest van God ons geloof doet ervaren. Deze ervaring brengt ons steeds meer in het verlangen ons los te maken van ons aardse zijn en ons meer en meer te doen opgaan in Gods Geest als onze scheppende levenskracht (Kick Bras).
God is niet zichtbaar voor ons. Daarom worden we voortdurend uitgenodigd ons eigen materialistische zijn te doorbreken en te ontstegen. Voortdurend worden we uitgenodigd om op zoek te gaan naar het andere, het niet zichtbare en niet grijpbare. Voortdurend ontstijgen we in gedachten onze aardse wereld. Praktisch ervaren we dit als de Geest van God die als een “energieveld” om ons waait. Een energieveld dat we ervaren als een verlangende zoektocht in Woord, gebed of gedachten.
We worden op het spoor gezet van Gods Geest in de Schrift en het Woord van de verkondiging.