Gebed voor de arme

Gebed van de arme

God, ik roep tot U.
Uit uw hand komen liefde en goedheid.
U bent het die mensen verzadigt.
U bent de enige, God, die mij kan helpen.
U weet hoe ik mij voel.U kent de nood die ik heb

Geslagen ben ik met de verleiding van goklust en drank
Gehoond ben ik door het steeds maar verliezen
Als raven kwamen zij om mij te verleiden
Als gieren om mijn laatste have en goed af te nemen
Beslag op mijn loon en verkoop van ons huis
Veroordeeld door hen die naast mij stonden
Gescheiden van mijn vrouw en kinderen
Ontweken door hen die eerst mijn vrienden waren
Vertrapt naar de straat
Op zoek naar een dak voor de nacht
Op zoek naar een beetje liefde, een beetje begrip

God, U bent de kracht voor de zwakken
en de vreugde voor de treurenden.
Veroordeel om mijn wil
Al die lasteraars, verleiders en zij die mij negeren.
Straf ze mateloos
Want vertrapt word ik door ze
Ieder stoot mij af
Als besmet lopen ze in een boog om mij heen
Koud ben ik daardoor, nat en uitzichtloos
Naar de hel mag U ze van mij brengen.

God, ik hunker naar U.
Ik verlang naar U.U bent mijn bron waaruit ik water kan drinken voor mijn ziel.Ik zie uit naar Uw hand van liefde en kracht, die mij kan verlossen.
U bent mijn hoop en mijn redding.
U bent de warmte in mijn hart
Toon mij uw gelaat.
En laat ons samen onderweg gaan….

Wie is Uw gezicht?

Foto: Bo Krebbers