Christus vandaag

Vandaag de dag hoor je toch veel zeggen. Wat betekent dat verhaal van 2000 jaar geleden nu voor ons vandaag de dag. Wat betekent ontmoeting met Christus en zijn weg navolgen vandaag?

Laten we dat eens met het verhaal van de Emmaüsgangers benaderen.

Schildering van Ruud Bartlema, rechterpaneel van een drieluik in eigendom Abdij Koningsoord Oosterbeek.

Ze spraken met elkaar over alles wat voorgevallen was. Terwijl ze met elkaar in discussie waren, voegde Jezus zelf zich bij hen en liep met hen mee. Maar hun ogen waren niet bij machte Hem te herkennen. Hij sprak tot hen: ‘Waarover lopen jullie zo druk met elkaar te praten?’ Met sombere gezichten bleven ze staan. Een van hen, die Kleopas heette, gaf Hem ten antwoord: ‘Bent U dan de enige inwoner van Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd?’ ‘Wat dan?’ vroeg Hij. Ze zeiden Hem: ‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. Hij was een profeet, machtig in woord en daad in de ogen van God en van heel het volk.
Toen ze bij het dorp kwamen waar ze moesten zijn, deed Hij alsof Hij verder wilde gaan. Maar met aandrang vroegen ze: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt al ten einde.’ Toen ging Hij mee naar binnen om bij hen te blijven. Eenmaal met hen aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden Hem, maar meteen was Hij uit hun gezicht verdwenen.
Ze zeiden tegen elkaar: ‘Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?’ Meteen stonden ze van tafel op en gingen terug naar Jeruzalem; daar vonden ze de elf en hun metgezellen bijeen. Die zeiden: ‘Waarachtig, de Heer is opgewekt, aan Simon is Hij verschenen.’ Toen vertelden zij wat er onderweg was gebeurd en hoe ze Hem hadden herkend bij het breken van het brood.
Luc 24, 21-34

De vertelling van de Emmaüsgangers laat zien dat we heden ten dage Christus herkennen in het delen van brood en wijn tijdens de Eucharistie maar we herkennen Christus nog beter in het dagelijks gesprek met mensen om ons heen. Mensen die met ons op weg gaan. Mensen die met ons op weg zijn in ons geloof maar ook mensen die met ons op weg zijn met aandacht en zorg voor anderen. Deze liefde van Christus kunnen we elke dag weer ontmoeten als we ons voor die liefde willen openstellen en die liefde willen zien.
Maar nog belangrijker dan herkennen is aanvaarden dat de liefde van God in jezelf te vinden is. In je eigen hart.
Die liefde kun je spiegelen.
Is het niet zo dat liefde geven doet liefde ontvangen?
Daar is waar Christus in je eigen hart zit.

Ruud Bartlema, drieluik van de Emmaüsgangers, Abdij Koningsoord Oosterbeek