Avond gebed

Wees stil…..en weet dat God er is….

Bidden wij op voorspraak van de heilige Fransiscus
De heilige Damiaan de Veuster, de zalige Titus Brandsma
Uw herders Tomas a Kempis en Alphons Ariëns

God,
U bent de Enige die mij kent, U weet hoe ik mij voel.U kent de nood die ik heb
God, ik roep tot U.Uit uw hand komen liefde en goedheid.U bent het die mensen verzadigd.U bent de enige, God, die mij kan helpen.

God, wij hunkeren naar U.Wij verlangen naar U.U bent de bron waaruit wij water kunnen drinken voor onze ziel.Wij zien uit naar Uw hand van liefde en kracht, die ons kan verlossen.U bent onze hoop en onze redding.
U bent de warmte in ons hart

O God. Wij roepen tot U.Wij zijn uw geliefde kinderenHier zijn wij dankzij U.
En zeggen u dank
Voor uw goedheid en eeuwig durende liefde
Want U bent een, goede God. U bent de bron van leven
En u bent als een lamp voor mijn voeten
Uw woord is een licht op mijn weg.U bent de kracht voor de zwakken
en de vreugde voor de treurenden.
Lieve God, tot U komt al wat leeft.Want u bent de goede herder
En ons zal het niets ontbreken
U leidt ons naar grazige weiden
En lest onze dorst met stromend water

Goede God, geef mij Uw kracht,U hebben wij nodig. Ons hart schreeuwt om U.Laat ons terug keren in Uw huis
Tot in lengten van dagen.

Maak ons pad vrij
Zodat wij kunnen opgaan naar u
Want U bent het die onze ziel verkwikt,
met zoveel goede gaven U geeft ons nieuwe kracht
U bent de enige die kan verlossen.U bent de enige die ons leven kan schenken.
En al ga ik door een donker dal
Ik vrees geen gevaar.
Heer wees mij genadig en zegen mij
Vergeef mij wat ik misdaan heb.In uw handen leg ik mijzelf
en zie ik uit naar U.

Intentie

Dankbaar als wij zijn bidden wij U
in geloof, hoop en liefde
Met de woorden die Jezus Uw zoon ons gegeven heeft:
Onze Vader Die in de Hemel zijt
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

Goede God, U hoort ons gebed.
U bent met onsU doorgrondt ons.Alstublieft, Heer, kom ons te hulp.Verlos ons van alle kwaad.
Geef vrede in onze dagen.
Dat wij vrij mogen zijn van zonden
en beveiligd zijn tegen alle onrust

Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In de naam van de vader, de Zoon en de Heilige Geest.+Amen.