40 dagen Tijd

In de 40 dagentijd worden ons drie handreikingen gegeven om te onderhouden. Bidden, vasten en aalmoezen.

Ons gebed leidt ons tot een duurzame relatie met God. dat kan door het bidden van de vaste gebeden maar ook door je eigen persoonlijk gesprek met God. In een vraag voor vergeving, in dankbaarheid of zomaar een gedachte. Dit gebed kun je ook vormgeven door passages uit de schrift te lezen en daaruit de aandacht te halen die voor jou past.

Met vasten kunnen we de regelgeving volgen door ons te onthouden van vlees en dagen van geheel niet eten in te lassen. Een modernere optie is jezelf iets te ontzeggen van een ingesleten gewoonte. Juist het doorbreken van gewoonten leidt tot inkeer en bezinning.

De aalmoes is modern vertaald de gift die je doet naar de armen. Van oudsher kent de rk kerk de Vastenactie met initiatieven naar derde wereldlanden, doch giften naar armoede om je heen zijn ook een goed alternatief.

Kort samengevat:

Teksten voor de 40 dagen tijd om te overdenken: