Op Bedevaart

Een bedevaart of pelgrimage is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord die een bijzondere betekenis heeft binnen een releigie. Het kan zijn dat de plaats verbonden is met de stichter of een heilige van een religie, of op een andere manier een belangrijke plaats inneemt in de geschiedenis van een religie. Ook kan het een plaats van een openbaring, een verlichting of een religieus boven natuurlijk wonder zijn. Degene die op bedevaart gaat, wordt pelgrim of bedevaartganger genoemd.

Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om over een hogere waarheid te ervaren, God of over het leven na te denken; om het Heilige te “ervaren”, om een gunst (bv. genezing) te gaan vragen; respect te betuigen; om inspiratie te verkrijgen; om tot bezinning te komen of zelfs boete te doen voor misstappen (zonden); om een poosje afstand te nemen van een hectisch dagelijks bestaan; om ‘de ervaring’; ‘om er geweest te zijn’; of om andere mensen te ontmoeten.

Op bedevaart gaan wordt heilzaam geacht en ervaren. Veelal worden de reizen op enigerlei wijze door instanties ondersteund wegens het heilzame karakter.

Tekst Wikipedia

Aanbiddingsplek, langs het Pieterpad. Zomaar een moment om even stil te staan.