Foto impressie

Liturgisch handelen van de rk diaken.

2020 juni Wijding van de icoon van “De Barmhartige Samaritaan” door pastoor A.J. Huitink
Foto: Livestream Basiliek OLV Zwolle
2020 februari Verkondiging van het woord in de Basiliek OLV ten Hemelopneming Zwolle tijdens de Carnaval woord- en gebedsviering
Foto: RTV Focus Zwolle
2018 Bediening van de kelk met Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom. Geheel links vicaris priester drs. J.M. Scholten en geheel rechts priester assistent Th.L.M.M. van der Sman
Foto: Lia Smit
2016 Voorbereiding op de Eucharistie in de viering van de Sacramentsprocessie op de Ledige Stede te Hasselt
Foto: Lia Smit
2019 Bedrijfszegening Ben’s Barbershop, Zwolle-Zuid
Foto: CvD
2018 Voor de viering, diaken Fokke van Dalen en pastoraal werkster Evelien Reeuwijk. Kevelaer 2018
Foto: Koster Kevelaer
2014 Assistentie van Zijne Eminentie. W.J. Eijk in de viering van Maria ten Hemelopneming in de gelijknamige basiliek te Zwolle
Foto: Lia Smit
2018 Mariaprocessie, acolieten en misdienaars en diaken F.M. van Dalen
Foto: Lia Smit
2018 Mariaprocessie Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom, vicaris priester drs. J.M. Scholten en priester assistent Th.L.M.M. van der Sman
Foto: Lia Smit
2014, Diaken Fokke van Dalen verkondiging van het woord
Foto: Lia Smit